Get Adobe Flash playerตำแหน่งงาน จำนวนที่รับ คุณสมบัติผู้สมัคร สถานที่ปฏิบัติงาน ติดต่อ ประกาศเมื่อ
นักวิชาการการเกษตร
10
ช/ญ อายุ25-35ปี ปริญญาตรี
สาขาเกษตรและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กรุงเทพมหานคร,หัวหิน,หาดใหญ่
02-578-6323-4
086-988-8920
086-330-8064-5
10/08/2557