Get Adobe Flash player

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ซุปเปอร์มัน

สูตรพิเศษสำหรับ มันสำปะหลัง
  • ปริมาณสุทธิ 1 กิโลกรัม
  • เร่งการสะสมแป้งเปอร์เซ็นต์แป้งสูง
  • เร่งสร้างหัวมันสำปะหลัง มันหัวใหญ่ได้น้ำหนัก
  • ใบเขียวเข้ม หนาใหญ่ทำให้การสังเคราห์อาหารสมบรูณ์