Get Adobe Flash player
ซุปเปอร์ รับเบอร์
สำหรับยางพาราและปาล์มน้ำมัน 
  • ป้องกันและกำจัดโรคเส้นดำยางพารา
  • ป้องกันยางพาราหน้าแห้ง
  • ป้องกันโรคใบร่วง 
  • รักษารอยกรีดให้หายเร็ว
  • ประสิทธิภาพสูง ใช้น้อยลดต้นทุน และดูดซับได้ดี

ใช้ซุปเปอร์รับเปอร์ ทาเหนือรอยกรีดทุกๆ 7 วัน 
ประมาณ 3-4 ครั้ง จะทำให้หน้ายางไม่ตายนึ่ง กรีดง่าย