Get Adobe Flash playerซุปเปอร์ ซี - วิด

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมธรรมชาติสูตรพิเศษ

สำหรับ ข้าว พืชผัก ไม้ดอก ไม้ผล

  • สามารถใช้ได้ดีกับพืชเศรษฐกิจหลายชนิด
  • ช่วยเพิ่มการติดดอกและติดผล
  • เร่งการเจริญเติบโตทำให้รากแข็งแรง
  • ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต
  • ขยายให้ผลโตเนื้อแน่นได้น้ำหนัก